Mapujeme bariéry v nás aj okolo nás

Rozhodli sme sa vyjsť do ulíc a upozorňovať na nedostupnosť verejných budov pre občanov, ktorí vzhľadom na svoju situáciu nedokážu zdolať schody, či iné bariéry. Venujeme sa tiež bariéram v hromadnej doprave.

VIAC O TOM KTO SME
slider image slider image slider image slider image slider image

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím

Ľudia, ktorí sú odkázaní na pohyb pomocou invalidného vozíka, barlí, či iných kompenzačných pomôcok majú rovnaké právo na prístup na úrad, či do obchodu ako ostatní.

Starší občania

Staroba a s ňou spojená slabosť a nevládnosť sa týka nás všetkých. Spoločnosť by mala usilovať o to, aby sa seniori kvôli bariéram nedostávali na jej okraj.

Matky s deťmi

Úloha matky je v spoločnosti nezastúpiteľná. Deti, sú našou budúcnosťou. Schodisko na úrade, pošte alebo v autobuse, je pre matku s kočiarom často neprekonateľná prekážka.

Zmapovali sme mestskú časť Košice-Sever

S mapovaním sme začali vo svojom najbližšom okolí. Ako sme pochodili na poliklinike či krajskom úrade?

Ľudské bariéry

Bariéry v nás, ktoré tvoria predsudky, odsudzovanie či ľahostajnosť, sú tými bariérami, na ktorých odstránenie netreba ani cent. Napriek tomu sa odstraňujú najťažšie zo všetkých.

Architektonické bariéry

Schody, obrubníky, úzke dvere, absencia bezbariérových toaliet či prebaľovacích pultov. Tieto architektonické bariéry sú najčastejšími bariérami, ktoré spravia z budovy nedostupnú pevnosť.

Bezbariérovosť

Univerzálny dizajn riešenia prístupnosti budov je ideálny stav, ktorý zabezpečuje bezbariérový prístup a pohyb po budove pre všetky skupiny obyvateľstva. Zachováva pritom princíp jedného, univerzálneho vchodu(prechodu, chodby,..) pre všetkých.

Fotogalérie z mapovania

Pozrite si zaujímavé fotky z našich ciest a mapovaní..