Sme rôznorodá, ale súdržná partia. Spoločne sme sa rozhodli vyjsť do ulíc a ukázať, že sme plnohodnotnými členmi spoločnosti.

Snažíme sa búrať ľudské bariéry a mapovať tie architektonické. Snažíme sa ponúkať riešenia a pohľad osôb so zdravotným postihnutím.